Orderproces
Nadat met de klant een product is ontwikkeld, start het orderproces. Het proces van plaatsen van een order tot uitlevering neemt ongeveer 6 maanden in beslag.
Dit proces ziet er als volgt uit;
            
Ontvangst order ~> Bestellen van materialen ~> Productie ~> Verscheping

Wanneer Nika Group een officiële order van een klant ontvangt, wordt het orderproces in gang gezet.

De eerste stap hiervoor is het bestellen van de verschillende materialen en accessoires. De levertijd hiervan ligt tussen de 2 en 3 maanden.

Na ontvangst van alle materialen start de productie. Afhankelijk van het soort product neemt deze fase 1 tot 2 maanden in beslag. Meer over de productie vind u onder het kopje productieproces.

 Na afronding van de productie wordt de order verscheept. Wij bieden onze klanten zowel de mogelijkheid CIF als FOB orders te plaatsen, afhankelijk hiervan wordt het transport door Nika Group of de klant zelf verzorgd.